13. noiembrie 2024. - sambata
Silihost romana magyar nyelven
 
Silihost Srl.
Gazduire web & domenii

Relatii cu Clientii

Consultanta in probleme de gazduire web (web hosting)
de luni pana vineri intre
orele 8 - 16

Tel.: 021-5696033
Fax: 0366-818846
Mobil: 0741-480584
Email: [email protected]
Skype: Status skype

Va contactam noi!

Nume:

Adresa e-mail:

Telefon fix:

Telefon mobil:

Subiect, mesaj:

Sajt�szoba

Vide�szoba

NASA: SGI Altix 10.240 processzoros szupersz�m�t�g�p

(4:48 perc, Windows Media Video)
Ames Altix A vil�g egyik leger�sebb szupersz�m�t�g�pe a Columbia n�vre hallgat �s a kaliforniai Ames Kutat�k�zpontban �zemel, tudom�nyos feladatokat ell�tva, �gy t�bbek k�zt szupernova-anal�zissel, �r- �s id�j�r�s-kutat�ssal seg�ti a NASA kutat�it. Els�, �s egyben legink�bb aj�nlott filmek egyike az �j Altix szerver�nk miatt.
Vide� lej�tsz�sa

NASA �s az osztott mem�ri�j� sz�m�t�stechnika

(6:31 perc, Windows Media Video)

Ames Altix Bill Feiereisen, Jim Taft �s Bob Ciotti NASA-szak�rt�k v�lem�nye az osztott mem�ri�j� architekt�r�kr�l �s felhaszn�l�si lehet�s�g�r�l a nagy sz�m�t�si m�veletet ig�nyl� sz�m�t�stechnika ter�let�n.
Vide� lej�tsz�sa

SGI Altix 3000

(4:23 perc, Windows Media Video)
Ames Altix Az SGI Altix 3000-res szupersz�m�t�g�p a vil�g els� osztott mem�ri�j� Linux-clustere, mely t�bb sz�z Intel Itanium2 processzorig b�v�thet�. Az SGI Altix 3000-res szervercsal�d a m�szaki felhaszn�l�k sz�m�ra �j alternat�v�t ny�jt a ny�lt forr�sk�d�, sk�l�zhat� sz�m�t�stechnika ter�let�n.
Vide� lej�tsz�sa

 

Leg�jabb sajt�h�rek c�g�nkr�l

[origo]-Silihost egy�ttm�k�d�s

Forr�s: [origo] - V�llalkoz�i Negyed 

C�g�nk egy�ttm�k�d�si meg�llapod�st k�t�tt a piacvezet� [origo]-val, melynek keret�ben 1 �ves Internet-marketing t�voktat�st ind�tottunk a port�l r�szek�nt m�k�d� V�llalkoz�i Negyedben.
Tov�bb

Dupl�zza meg Internetes �zleti forgalm�t!

Forr�s: primonline.hu 

Az �zleti c�l� levelez�s hat�konys�g�t, automatiz�ci�j�t seg�ti a Silihost Srl. leg�jabb szolg�ltat�sa, az autoresponder.ro.
Tov�bb

Ingyenes Google-tiktok e-k�nyv

Forr�s: ihm.gov.hu - Informatikai �s H�rk�zl�si Miniszt�rium 

Hogyan ker�lj�nk az els� tal�lati oldalra a Google keres�ben c�mmel 2 r�szes, ingyenes e-k�nyvet jelentetett meg a Silihost t�rhely-szolg�ltat�.
Tov�bb

Silhost: T�rhelyszolg�ltat�s a NASA-n�l is �zemel� Silicon Graphics szerverrel

Forr�s: primonline.hu 

A Silihost Srl. bejelentette, hogy a hazai internetes t�rhely-piacon els�k�nt �ll�totta �zembe okt�ber 9-�n a NASA-n�l �zemel�, Silicon Graphics Altix szervercsal�dba tartoz� 64 bites, Itanium2-es processzorokat tartalmaz� 350-es modellj�t.
Tov�bb

Intel Itanium2 SGI-Altix szerver a Silihostn�l

Forr�s: MTV-H�rad� 

Az informatikai c�g a nagy m�lt�, szupersz�m�t�g�peir�l ismert Silicon Graphics m�rka �ltal ny�jtott sz�m�t�stechnikai megold�sokat k�v�nja sz�les k�rben el�rhet�v� tenni mindazon mag�n �s �zleti felhaszn�l�k sz�m�ra, akiknek fontos szempont a rendk�v�l gyors �s megb�zhat� t�rhely-szolg�ltat�s.
Tov�bb
 
 

R�lunk �rt�k a magyar online sajt�ban

D�jmentes internet-marketing t�voktat�s

Forr�s: Prim-Online 


R�szletek

D�jmentes internet-marketing t�voktat�s

Forr�s: Figyel�Net-�zlet �s Siker 


R�szletek

Ingyen tanulhatnak az e-marketingr�l a v�llalkoz�k

Forr�s: Origo-V�llalkoz�i Negyed 


R�szletek

Silihost: 8 processzoros szupersz�m�t�g�p a hazai t�rhelypiacon

Forr�s: MTV-Hirad� 


R�szletek

Silihost: 8 processzoros szupersz�m�t�g�p a hazai t�rhelypiacon

Forr�s: PrimOnline 


R�szletek

CivilWeb p�ly�zati program

Forr�s: Harmonet.hu 


R�szletek

P�ly�zat a hazai civil- �s mag�nszf�ra k�zhaszn�, on-line tartalomszolg�ltat�s�nak informatikai t�mogat�s�ra

Forr�s: Nonprofit.hu 


R�szletek

P�ly�zat a hazai civil- �s mag�nszf�ra k�zhaszn�, on-line tartalomszolg�ltat�s�nak informatikai t�mogat�s�ra

Forr�s: Pesticivil.hu 


R�szletek

CivilWeb p�ly�zati program

Forr�s: D�l-Dun�nt�li Region�lis Civil Port�l 


R�szletek
 
 

Silicon Graphics referenci�k a magyar on-line sajt�ban

Magyarorsz�g legnagyobb szupersz�m�t�g�pe a meteorol�gusok�

Forr�s: index.hu 

Febru�r v�g�n �rkezik az Orsz�gos Meteorol�giai Szolg�lathoz (OMSZ) a Silicon Graphics SGI Altix szupersz�m�t�g�pe, amely m�sodpercenk�nt kilencsz�zmilli� sz�m�t�si m�velet elv�gz�s�re k�pes. Az �j g�p seg�ts�g�vel minden eddigin�l pontosabb, ultrar�vid t�v�, vagyis tizenk�t �r�ig terjed�, illetve r�vid t�v�, vagyis negyvennyolc �r�ig terjed� el�rejelz�seket k�sz�thet a Szolg�lat.
Tov�bb

A meteorol�gia szuper nagy probl�m�i

Forr�s: HWSW.hu 

Az orsz�g toronymagasan leger�sebb szupersz�m�t�g�pe �zemel be hamarosan az Orsz�gos Meteorol�giai Szolg�latn�l, hogy a kutat�k r�szletesebben modellezhess�k a l�gk�ri folyamatokat, �s a k�vetkez� �vek sor�n pontosabb el�rejelz�sekhez jussunk.
Tov�bb

Az SGI �zletfiloz�fi�ja

Forr�s: silicon.hu 

Az SGI �zleti modellje a pion�r-szellemen alapul: mindig el�l j�rni, �s tov�bb l�pni, mire a t�meg meg�rkezik. Az SGI k�zponti szerepet j�tszik egyes ipar�gak meg�jul�s�ban, az �j, digit�lis alap� munkafolyamatok kidolgoz�s�val: a j�rm�tervez�s, a gy�gyszerkutat�s vagy a filmk�sz�t�s vezet� c�geivel egy�tt l�trehozott know-how az SGI term�kein kereszt�l jut el a kisebb v�llalatokhoz. Az SGI nev�hez f�z�dik sz�mos alaptechnol�gia - mint a 3D modellez�s (a c�g legels� technol�gi�ja volt 15 �ve), az els� kereskedelmi forgalomban kaphat� 64-bites processzor (MIPS R4000, 1992) �s a World Wide Web (ami egy Silicon Graphics Indigo g�pen sz�letett meg a CERN-ben) - kidolgoz�sa.
Tov�bb

Az SGI magyarorsz�gi referenci�i

Forr�s: silicon.hu 

MAT�V, MOL, Paksi Atomer�m�, R�ba, Orsz�gos �llateg�szs�g�gyi Int�zet, Richter Gedeon, Chinoin, Taurus, Magyar Telev�zi�, MTM-SBS TV2, C3, Datanet, BME, BDMF, ELTE, SZOTE, Miskolci Egyetem, KFKI, KKKI, MTA int�zetek, Soros CEU, Silihost.
Tov�bb

Eur�pai SGI szupersz�m�t�g�p

Forr�s: silicon.hu 

A Silicon Graphics sz�ll�tja a m�ncheni Leibniz-Rechenzentrum �j szupersz�m�t�g�p�t, amely eleinte 2560, k�s�bb 3328 processzort tartalmaz majd. A konfigur�ci� az Intel k�tmagos, Montecito �s Montvale k�dnev� Itanium lapk�ira �p�l, v�rhat� teljes�tm�nye m�sodpercenk�nt 60 milli�rd m�velet (teraFLOPS).
Tov�bb

Itanium 2 processzorokra �p�l� SGI szupersz�m�t�g�pet v�s�rolt a NASA

Forr�s: hwsw.hu 

A NASA bejelentette, hogy felk�rte a Silicon Graphicset �s az Intelt egy t�bb mint 10 ezer processzort tartalmaz� szupersz�m�t�g�p meg�p�t�s�re. A hatalmas teljes�tm�ny� f�rt�z�tt rendszer 20 darab 512 processzoros SGI Altix szerverb�l �ll majd, amelyeket Infiniband interf�szen kereszt�l kapcsolnak �ssze.
Tov�bb

Itaniummal el�z az SGI

Forr�s: it.news.hu 

A Silicon Graphics �tvette a vezet�st a szupersz�m�t�g�pek teljes�tm�nyverseny�ben. A v�llalat k�zlem�nye szerint az amerikai �rkutat�si hivatal, a NASA sz�m�ra mintegy 50 milli� doll�r�rt �p�tett Columbia 42,7 teraflop (billi� m�velet m�sodpercenk�nt) kipump�l�s�ra k�pes a tudom�nyos sz�m�t�sokat szimul�l� Linpack benchmarkban, �s ezzel jelent�sen r�ver az alig egy h�napja az els� helyre felkapaszkodott IBM Blue Gene-protot�pus 36,01 teraflopj�ra.
Tov�bb

Az SGI �j szupersz�m�t�g�pe a vil�g leggyorsabbja

Forr�s: sg.hu 

A Silicon Graphics bemutatta a NASA megrendel�s�re k�sz�lt �j szupersz�m�t�g�p�t, melynek teljes�tm�nye j�csk�n meghaladja a szupersz�m�t�g�pek ranglist�j�t kor�bban vezet� g�pek�t.
Tov�bb

2024 processzoros szupersz�m�t�g�pet �p�t az SGI

Forr�s: sg.hu 

A Silicon Graphics bejelentette, hogy megrendel�st kapott a Jap�n Atomenergia Kutat�int�zett�l (JAERI) egy Altix 3700 Bx2 szupersz�m�t�g�p meg�p�t�s�re. A g�pben 2024db Itanium 2 processzor, �s t�bb mint 13 Tbyte mem�ria lesz, ami a vil�gon a jelenleg legnagyobb mem�riakapacit�s.
Tov�bb

�ce�n-kutat�s SGI szupersz�m�t�g�ppel

Forr�s: prim.hu 

Az SGI az Amerikai Meteorol�giai Sz�vets�g 85. �ves tal�lkoz�j�n bejelentette, hogy az "Els� �ce�nogr�fiai Int�zet" (FIO) az "�ce�nk�rnyezet kutat�sa" projekt keret�ben �j SGI Altix szupersz�m�t�g�pet v�s�rolt. A FIO az �llami �ce�n Miniszt�rium (Qingdao, K�na) fel�gyelete alatt m�k�dik.
Tov�bb

Szerverek 512 Itanium 2 processzorral

Forr�s: prim.hu 

A Silicon Graphics (SGI) bevezette a Linux alap� Altix 3000 csal�d leg�jabb tagj�t, amely az Intel Itanium 2 processzorok legfrissebb gener�ci�j�n alapul. Az SGI az �j modellt BX2-nek h�vja, mert bels� s�vsz�less�ge el�dj�nek k�tszerese.
Tov�bb

SGI a harmadik a nagyteljes�tm�ny� sz�m�t�g�pek Top 500-as vil�granglist�j�n

Forr�s: silicon.hu 

A Silicon Graphics 2024. j�nius 22-�n jelentette be, hogy a vil�g harmadik leggyorsabb sz�m�t�g�pe egy SGI Altix rendszer, a vil�g leger�sebb sz�m�t�g�peinek Top 500-as list�ja alapj�n. A vil�g leggyorsabb szupersz�m�t�g�peinek fels� 10 sz�zal�k�ba pedig 5 SGI rendszer ker�lt.
Tov�bb
 
© 2024-2024. Silihost Srl. Gazduire web | Declaratie de protectia datelor |